SIVI stopt met de ondersteuning van de GCM-software. In de afgelopen jaren bleek nauwelijks vraag naar de software en is de software ook niet meer gewijzigd, terwijl de beheerkosten voor de branche doorlopen. Dit besluit houdt in dat SIVI vanaf 1 december 2020 geen wijzigingen aan de software meer doorvoert. Daarnaast verstrekt SIVI de software vanaf 1 juli 2021 niet meer en stopt vanaf dat moment ook de ondersteuning bij het gebruik van de software.

De GCM-software bestaat uit twee onderdelen:
• GCM client/server: Ondersteuning bij de afhandeling van het SIVI GIM-protocol in systeemhuis- en front-end-omgevingen (GIM Communicatie Module).
• GIM Test Center: GIM-testsoftware waarmee het mogelijk is alle protocolstappen te testen.
De meeste partijen hebben, in plaats van de GCM client/server-software, eigen software ontwikkeld voor het afhandelen van het GIM-protocol. Voor dit onderdeel levert SIVI daarom geen alternatief. Voor het testen van het GIM- en het SKP-protocol stelt SIVI voor 1 juli 2021 een SOAPUI-project ter beschikking, dit is een goede equivalent voor het GIM Test Center. Meer informatie over de koppelingsprotocollen vind je op onze website. Voor eventuele vragen over het stopzetten van de GCM-software kun je contact met ons opnemen via support@sivi.org.

    Heb je een vraag?

    We helpen je graag verder