De SIVI informatiesessie over het IRMA-rapport is tijdelijk opgeschort. Wij onderzoeken de mogelijkheid om de sessie op een later tijdstip en/of als online webinar te verzorgen. Indien u zich heeft aangemeld als deelnemer of via het scherm hiernaast het interesseformulier heeft ingevuld, houden wij u hiervan op de hoogte.

IRMA is een steeds populairder wordende mobiele applicatie voor het uitwisselen van persoonsgegevens op een privacy- en gebruikersvriendelijke manier. SIVI voerde in samenwerking met Innovalor een onderzoek uit naar IRMA.

Onderzoeksvragen waren onder meer:

  • Wat is de bruikbaarheid en waarde van IRMA voor online inloggen, online registratie en/of password reset bij Relying Parties als verzekeraars en pensioenfondsen?
  • Hoe zit het op de lange termijn met de kosten?
  • Welke toepassingsmogelijkheden en kansen kan IRMA bieden?
  • Wat zijn de risico’s in termen van de continuïteit, de beveiliging, kwetsbaarheden en de governance?

We beginnen om 13.00 uur en verwachten rond 15.00 uur af te ronden.

Locatie: Pythagoraslaan 101 in Utrecht

Het programma

12:30-13:00

13:00-15:00

Ontvangst

Onderzoeksrapport over IRMA.

Tijdens de sessie is ruimte voor vragen en discussie. De sessie wordt verzorgd door Managing Consultant Gerhard Gerritsen en Consultant Robin Oostrum.

Interesseregistratie SIVI Sessie IRMA-rapport

Neem contact met mij op zodra bekend is in welke vorm en wanneer deze sessie zal worden gehouden.