Utrecht, 26 mei 2020

We houden de SIVI-standaarden graag relevant en willen dat ze zo goed mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk. Vandaar dat SIVI de afgelopen 2 jaar een aantal standaarden heeft herzien en uitgebreid. Het resultaat publiceren we met trots onder de noemer ‘SIVI All Finance Standaard’ (SIVI AFS). Als standaardisatie- en kennisinstituut voor de financiële dienstverlening, brengt SIVI vandaag de eerste versie naar buiten van de opvolger van de huidige ADN-, AFD- en GIM-standaarden. De ‘SIVI All Finance Standaard’ is ontwikkeld voor moderne, efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling én -opslag.

Het doel van de SIVI All Finance Standaard is dat ze binnen de financiële dienstverlening in de breedte het digitaal zakendoen ondersteunt met betrekking tot het:

  1. Uitwisselen van gegevens
  2. Registreren van gegevens
  3. Ontwikkelen van webservices

De SIVI All Finance Standaard faciliteert een optimale klantbediening vanuit de verschillende distributievormen die we in Nederland kennen. Daarnaast ondersteunt de standaard een goede toegang tot data en de mogelijkheden om data te delen waar nodig. Ten slotte borgt de standaard een goede interoperabiliteit binnen de gehele keten.

Alle gegevensgerelateerde afspraken zijn gedocumenteerd in de All Finance Datacatalogus (AFD). Het AFD bepaalt hoe men gegevens aanduidt (bijv. een datum altijd in hetzelfde formaat) en hoe men deze gegevens groepeert in een structuur (bijv. welke gegevenselementen relevant zijn voor een ‘autopolis’ en hoe ze zijn gegroepeerd).  Het gebruik van het AFD vermindert onderlinge afstemming en voorkomt fouten bij partijen die data willen uitwisselen of elkaars webservices willen gebruiken.

Alle afspraken rond functies en processen binnen de keten zijn gedocumenteerd binnen het All Finance API-raamwerk. Bij digitaal zakendoen speelt het gebruik van webservices een essentiële rol, of het nu gaat om gegevensuitwisseling, het uitvoeren van functies als premieberekening of het volgen van een workflow binnen de distributieketen. Het SIVI All Finance API-raamwerk bestaat deels uit nieuwe functies, maar is ook een herschikking van de bestaande AFD Webservices Protocol.

Herman Lenferink, Managing Consultant SIVI: “De huidige SIVI-standaarden kennen hun oorsprong rond 2000. Inmiddels is er zeer veel veranderd rond zowel de kijk op het modelleren van gegevens als het gebruik van webservices. Met de introductie van de SIVI All Finance Standaard brengen we de SIVI-standaarden in het huidige ICT-tijdvak. Met een vernieuwde aanpak rond beheer zullen we zorgen dat de SIVI All Finance Standaard goede aansluiting houdt met de actualiteit.”

Peter Mols, Directeur SIVI: “Digitaal zakendoen is binnen onze industrie niet meer weg te denken. Het inrichten van processen door de keten heen gaat gepaard met de inzet van een reeks van systemen en services van vaak meerdere partijen. Om dit beheersbaar te houden zijn goede, moderne en actuele standaarden essentieel.”

Om migratie naar de nieuwe standaard aan te moedigen en te versoepelen, biedt SIVI uitgebreide ondersteuning. Centraal staat het online handboek, aangevuld met, voor het API-raamwerk, technische uitwerkingen in een SwaggerHub repository. Aanvullend biedt SIVI diverse opties voor conversie tussen het oude en het nieuwe AFD: mappingtabellen, conversiesoftware en een vernieuwde versie van AFD Online.
SIVI blijft de huidige SIVI-standaarden gewoon ondersteunen.

Ga naar overzichtspagina SIVI AFS

    Heb je een vraag over SIVI AFS?

    We helpen je graag verder. Ook als je een keer met ons wilt sparren of meer meer toelichting wilt, maken we graag een (online) afspraak hiervoor. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!