Verzekeringssector als eerste bedrijfstak over op eHerkenning
Doorpakken is de volgende stap

Utrecht, 17 maart 2022 – Adfiz, NVGA, Verbond van Verzekeraars en SIVI stellen tevreden vast dat de verzekeringssector grotendeels over is op eHerkenning. Nu is het zaak om door te pakken in het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ook moeten nieuwe mogelijkheden beter en breder worden benut.
Dit blijkt uit de opgemaakte balans begin 2022 die laat zien dat het overgrote deel van de dienstverleners eHerkenning ondersteunt als veilig en betrouwbaar inlogmiddel. Daarnaast heeft een grote meerderheid van de Digitaal Paspoort-gebruikers inmiddels eHerkenning-3 aangeschaft.

De krachtenbundeling en goede samenwerking tussen de betrokken brancheorganisaties Adfiz, NVGA, Verbond van Verzekeraars en SIVI heeft ertoe geleid dat de verzekeringssector als eerste bedrijfstak nu over is op eHerkenning, met alle pluspunten en toekomstige voordelen van dien. Alle ketenpartijen kunnen nu bovendien hun eigen eHerkenningsmakelaar of middelenuitgever kiezen. Naar deze introductie van ‘marktwerking’ is lang uitgekeken. Peter Mols (SIVI) is blij dat de branche de transitie zonder al te veel kleerscheuren is doorgekomen. “Nu moeten we doorpakken als sector! De komende periode gaan we in een-op-een gesprekken de weifelaars inspireren om eHerkenning te implementeren. Leveranciers dagen we uit om meer gebruiksvriendelijke processen in te richten.”

Vooruitkijken: nog stappen te zetten

Bij alle dienstverleners ziet SIVI eenzelfde beeld: een toenemend gebruik van logins via eHerkenning, maar ook een uitwijk naar gebruikersnamen en wachtwoorden. Dit laatste vaak ook nog zonder tweefactorauthenticatie. Vanuit beveiligingsperspectief is dit niet uit te leggen, aldus experts. Daarom verwelkomen zij het voornemen van verschillende verzekeraars/serviceproviders om de inlog met gebruikersnaam/wachtwoord uit te faseren.
Daarnaast staan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de performance hoog op de agenda bij de brancheorganisaties en SIVI. De inzet is leveranciers te stimuleren om
verbeteringen aan te brengen en daar ervaren gebruikers bij te betrekken. Bijvoorbeeld door de inrichting van selfserviceportalen nadrukkelijk af te stemmen met betrokken partijen. Ook kan SIVI op het gebied van nieuwe features, zoals ketenmachtiging, – nu de ergste drukte rondom de migratie voorbij is – meer ondersteuning leveren aan leveranciers bij de (door)ontwikkeling.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars:
‘’Veilig digitaal zakendoen is uitermate belangrijk, daarom ben ik verheugd dat zoveel verzekeraars gehoor hebben gegeven aan de oproep over te gaan op eHerkenning. Nu aan de slag om het systeem qua gebruikersvriendelijkheid verder te optimaliseren.”

Enno Wiertsema (Adfiz)
‘’Veilig digitaal zaken doen is belangrijk en met de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning is een goede stap gezet. Adviseurs willen met één veilig middel overal kunnen inloggen. Van belang is daarom dat eHerkenning marktbreed de standaard wordt.’’

Ron Gardenier (NVGA)
‘’Wij dragen eHerkenning al jaren als moderne vorm van authenticatie uit naar onze leden. We ervaren hier een hechte samenwerking tussen de brancheorganisaties en SIVI die uiteindelijk resulteerde in een goede basis om op voort te bouwen.’’

    Heb je een vraag over de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning?

    We helpen je graag verder