Brancheorganisaties: stap nu over op eHerkenning en het Bedrijfscertificaat! En doe ervaring op.

Digitaal Paspoort vervalt per 7 januari 2022

Utrecht, 18 november 2021 – Adfiz, NVGA, Verbond van Verzekeraars en SIVI roepen alle ondernemingen in de verzekeringssector op om – mocht dit nog niet zijn gedaan – nú over te gaan van Digitaal Paspoort naar eHerkenning (voor medewerkers) en Bedrijfscertificaat (voor ondernemingen) en direct met deze middelen ervaring op te gaan doen. Om ná 7 januari geen leereffecten te ervaren, is starten met het gebruik een must.

Sectorafspraak: urgentie geboden

Binnen de sector is in 2020 afgesproken dat verzekeraars, serviceproviders en financieel adviseurs de overstap uiterlijk eind 2021 hebben gemaakt. Dat betekent dat ondernemers in de verzekeringssector, mochten zij dit nog niet hebben geregeld, dus nog maar ruim een maand de tijd hebben. Urgentie is nu geboden. Het Digitaal Paspoort kan immers na 7 januari niet meer worden gebruikt.
Voor ondernemingen die gebruik maken van Aplaza geldt een aanvullende vereiste: zij dienen ook voor 7 januari het Bedrijfscertificaat aan te schaffen. Anders is het na 7 januari niet meer mogelijk om digitale documenten en berichten via Aplaza, dat ook gebruik maakt van het Digitaal Paspoort, op te halen via het softwarepakket van de financiële adviseur. Het Bedrijfscertificaat, ondersteunt door alle softwareleveranciers, is eenvoudig aan te schaffen en in een aantal stappen te activeren via de site van Aplaza.

In het belang van hele sector

Inmiddels heeft een meerderheid van de Digitaal Paspoort-gebruikers eHerkenning aangeschaft, zien we een goede voortgang met betrekking tot het aanschaffen van het Bedrijfscertificaat en is het overgrote deel van de dienstverleners klaar voor eHerkenning (zie: https://www.sivi.org/monitor-migratie-digitaal-paspoort-naar-eherkenning/).

Peter Mols, directeur SIVI: “Ja, het gaat nu over de ‘laatste schapen en de spreekwoordelijke dam’, het lijkt goed te gaan aan de kant van de beschikbaarheid van de middelen en de mogelijkheden tot gebruik. En toch zijn we er nog niet. Dienstverleners moeten snel met de gebruikers communiceren op het moment dat ze gereed zijn. En daarbij graag de nodige features inregelen. Single Sign On verbetert de performance voor het intermediair aanzienlijk, en daarom roep ik verzekeraars en serviceproviders dringend op om met de overgang naar eHerkenning dit in ieder geval ook in te regelen’’.

‘’Het is aan de gebruikers om gewoon te starten. Een nieuw proces vraagt immers om aanpassingen. Gegeven het verhoogde veiligheidsniveau zal het vragen om extra stappen. Niet fijn, wel belangrijk! De verzekeringssector is immers gebaat bij een vlekkeloze overgang naar het nieuwe systeem, dat eenvoudigweg veel veiliger is. Nu we zo dicht bij de finish zijn moeten we met elkaar de juiste laatste passen zetten!”