november 2017

Klant centraal? Dan moeten we de AVG omarmen!

De AVG komt eraan. De AVG is er zelfs al, maar bedrijven hebben nog even om te wennen. Vanaf mei 2018 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes uitdelen aan instellingen die niet voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Boetes die fors op kunnen lopen: tot 20 miljoen euro, of 4% van de jaaromzet. Het leidt tot onrustige blikken in de keten: hebben we dataportabiliteit tijdig geregeld, gaan we zorgvuldig om met onze klantgegevens, zijn onze authenticatiemiddelen op orde? Terechte vragen, maar ze gaan voorbij aan de noodzaal van de nieuwe wetgeving. Want: als we de klant écht centraal willen stellen, zoals we al jaren met z’n allen roepen, dan moeten we de AVG hartelijk omarmen.