Overzicht leveranciers van datadiensten

Het combineren van interne eigen data met extern beschikbare data is voor de verdere uitbouw van de benutting van data in het verzekeringsdomein randvoorwaarde. Steeds meer data komt vrij beschikbaar onder de noemer Open Data. Overheden, semioverheden en zelfs commerciële organisaties bieden gratis of tegen beperkte vergoeding datasets aan. Veel (semi-)overheidsinstellingen leveren vanuit de eigen processen naast open data ook data tegen betaling. Het verschil zit deels in de actualiteit en toegankelijkheid van de data. Daarnaast zijn er meer specialistische datadiensten of datadiensten met een specifieke doelbestemming waarop toezicht moet plaatsvinden. Commerciële datasets kunnen als aanvulling op bovenstaande datasets zeer waardevol zijn.

De SIVI Catalogus Datadiensten levert een overzicht van relevante externe gegevensbronnen, de condities waaronder deze beschikbaar zijn en kwaliteitskenmerken.

De catalogus wordt in de nabije toekomst uitgebreid en aangevuld met meer datasets en kwaliteitsnormen.

Bekijk de SIVI Catalogus Datadiensten via het rechtstreekse linkje hiernaast.