13 augustus 2019

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars werken momenteel onder regie van SIVI samen in meerdere projecten. De eerste resultaten zijn nu beschikbaar in de vorm van 2 papers. Hierin staat hoe van gegevens in de Loonaangifteketen efficiënter gebruik kan worden gemaakt. 

In de Loonaangifteketen leveren werkgevers via een vaste frequentie het Loonaangifte-bericht aan bij de Belastingdienst. Zo’n bericht bevat de complete set loonbelastingdata van alle werknemers per periode. De Belastingdienst controleert de standen, verwerkt ze en stelt ze ter beschikking aan het UWV, die de standen op haar beurt verwerkt in haar Polisadministratie. SIVI publiceert 2 papers die aangeven hoe nu van de Loonaangifteketen efficiënter gebruik kan worden gemaakt.
De eerste paper bespreekt de voordelen van effectieve en efficiënte data-koppelingen met de UWV Polisadministratie. Deze Polisadministratie wordt gevuld met de wettelijk verplichte Loonaangifte en bevat gegevens over pensioendeelnemers en hun inkomen.

De pensioensector wordt zo in staat gesteld om actuele gegevens over deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek op te halen. Een data-koppeling met de UWV-Polisadministratie biedt zodoende gemak voor werkgevers en verlaagt de beheerkosten van pensioenportefeuilles. .
De tweede paper richt zich op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze standaard – die is gebaseerd op de Loonaangifte – biedt pensioenuitvoerders en werkgevers een oplossing waarmee deelnemersgegevens gestandaardiseerd, veilig, volledig en tijdig kunnen worden geleverd vanuit de bronadministratie van de werkgever. De UPA bevat ten opzichte van de Loonaangifte een aantal extra gegevens.

Projectleider Ad van Leest: ‘’Wij denken binnen het project na over de stappen die we nu gezamenlijk moeten zetten om in de toekomst als hele sector de Loonaangifteketen optimaal te kunnen gebruiken. Maar ook nu is al veel mogelijk. Het is daarom goed dat de belangrijkste opties door SIVI in kaart zijn gebracht. De samenwerking met UWV en het bureau van de Loonaangifteketen helpt ons daarbij en loopt buitengewoon prettig en constructief’’.
SIVI-directeur Peter Mols: ‘’De UPA is al geweldig, maar waar we van dromen is het toekomstbeeld waarbij UWV alle data op een zorgvuldige en veilige manier kan leveren om het pensioengevend salaris te berekenen voor alle pensioenregelingen.’’

Naar download Papers