Pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars werken momenteel samen in 3 projecten:
1.    Loonaangifteketen;
2.    Bewijs van in leven zijn;
3.    In beheer nemen rekeningnummers waardeoverdracht klein pensioen.

Het eerste project onderzoekt hoe een ‘win-winsituatie’ voor de hele keten wordt gecreëerd door aan te sluiten op de Polisadministratie van het UWV. Tevens wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om, door gebruik te maken van informatie uit de Polisadministratie, de huidige deelprocessen te optimaliseren (denk aan start-en-stop-brieven). Tot slot wordt vastgesteld hoe pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars beide gebruik kunnen maken van de Uniforme Pensioenaangifte. Voor de pensioenverzekeraars is dat een nieuwe ontwikkeling.

In het tweede project wordt gewerkt aan het lonkend perspectief dat pensioenuitkeringen op een voor de deelnemer prettige, efficiënte en kostenbesparende wijze terechtkomen bij de personen die daar recht op hebben. Het gaat hierbij vooral om de honderdduizenden gepensioneerden die in het buitenland wonen.

Het derde project wordt uitgevoerd op verzoek van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

    Heb je een vraag?

    We helpen je graag verder