1 september 2019

SIVI is met 12 partijen gestart met een pilot van de online validatie- en certificeringstool. Vanaf 1 september is het naast SKP-BASIS en Motorrijtuigen, ook mogelijk om berichtschema’s online te valideren voor de branches Brand en Aansprakelijkheid.

De opzet en werking van de certificeringstool is beschreven in het online handboek.

Lees meer over AFD-berichtcertificering

Heeft u een vraag of wilt u deelnemen aan de pilot AFD-berichtcertificering?

We helpen u graag verder