Utrecht, 26 augustus 2021

Kennis- en Adviescentrum SIVI publiceert, samen met adviesbureau InnoValor, de eerste Monitor Personal Data Management (PDM). Het kennisinstituut, uitgever van o.a. de Ketenintegratiemonitoren, voorziet een grote, zo niet essentiële rol voor PDM diensten in financiële dienstverlening. Met de nu verschenen monitor biedt SIVI een actueel inzicht in en overzicht van de huidige PDM initiatieven.

Regie op gegevens

Het accent in de Monitor Personal Data Management ligt op de regie van financiële gegevens. Enerzijds draait deze regie om de informatiebehoefte van personen/huishoudens om sneller en beter een actueel en volledig overzicht te hebben over hun financiële positie. Anderzijds om de communicatiebehoefte om deze data bewust en gericht te kunnen delen met financiële dienstverleners (hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs, financiële planners, schuldhulp verleners etc.).

PDM: vertrouwen en gemak

PDM kan bijdragen aan versnelling van processen – zoals een kickstart van klantadvisering – en heeft ook een positieve invloed op de kosten en kwaliteit van financieel advies. Bij optimale PDM groeit het vertrouwen van de consument in de betrokken financiële dienstverlener. De klant ervaart tevens meer gemak.

SIVI-directeur Peter Mols over de nieuwe monitor: “SIVI brengt kennis voort en biedt deze aan de markt aan. Een van de aspecten van digitaal zaken doen is de beschikbaarheid van PDM. We presenteren een foto die weergeeft welke initiatieven er op dit moment zijn zodat belanghebbenden zelf niet het wiel uit hoeven te vinden. En dat is prettig, want PDM zal hoe dan ook een belangrijke rol spelen in de relatie tussen financiële dienstverlener en consument. Als wij als sector zélf niet voortborduren op bestaande initiatieven, zullen spelers buiten onze sector dat voor ons doen.”

Managing consultant Gerhard Gerritsen van SIVI vult aan: “Integrale PDM-diensten die tegelijk inzicht bieden in gegevens over betaalrekeningen, spaarrekeningen, schulden, hypotheken, verzekeringen, pensioenen enzovoort ontbreken momenteel nog. Deze dienst komen echter naar verwachting wel binnen afzienbare tijd beschikbaar in combinatie met hulpmiddelen om documenten te managen en bijvoorbeeld betalingen te verrichten. Wij zijn van mening dat onze PDM monitor het actuele overzicht biedt dat versnelling in de ontwikkeling van diensten mogelijk maakt.”

Vervolg

Over het onderwerp Personal Data Management zullen in de komende tijd meerdere Webinars worden gepland. Tevens zullen white papers met achtergronden en analyses worden gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen uiteraard advies over PDM inwinnen bij de SIVI adviseurs.

Het ligt in de bedoeling de monitor eens in de drie jaar te actualiseren.

De Monitor bestaat uit een analyse van PDM vanuit meerdere invalshoeken en de belangrijkste bevindingen, aangevuld met meerdere Bijlagen. De Monitor en de Bijlagen zijn hiernaast te downloaden.

    Heb je een vraag over de Monitor PDM?

    We helpen je graag verder