Utrecht, 26 oktober 2022
SIVI zet een belangrijke stap voor de brede inzet van de SIVI standaard SIVI AFS. Met de nieuwe mapping-API kunnen gebruikers van SIVI AFS eenvoudig berichten vertalen van AFD 1.0 naar AFD 2.0 formaat.

Het doel van de in 2020 geïntroduceerde SIVI-standaard SIVI AFS is in de breedte het digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening te ondersteunen met drie invalshoeken: registratie van gegevens, uitwisselen van gegevens en ontwikkelen van services. Alle gegevens gerelateerde afspraken zijn opgenomen in de All Finance Datacatalogus (AFD). Alle afspraken rond functies en processen zijn opgenomen binnen het API-raamwerk.

Het gebruik van SIVI AFS kent een succesvolle start. Sinds de formele introductie in december 2020 zijn er op basis van de standaard inmiddels 5 operationele toepassingen en 16 lopende projecten voor in totaal 15 verschillende organisaties.

Op basis van het AFD kunnen organisaties gegevens vastleggen in een database of verzenden via een bericht of service. Het AFD zorgt daarbij voor eenduidigheid en uniformiteit in gebruik. Migratie naar de nieuwe SIVI AFS standaard zal geleidelijk moeten gebeuren. Een overgang in een big bang-scenario is niet realistisch. Een belangrijke voorwaarde voor een beheerste overgang is een goede vertaling (mapping) van het nu nog breed in gebruik zijnde AFD 1.0 naar AFD 2.0 en vice versa. Naast de al beschikbare mapping tabel introduceert SIVI als tweede stap nu een mapping-API voor het vertalen van AFD 1.0 naar AFD 2.0. Met deze mapping-API kunnen organisaties hun toepassingen op basis van AFD 2.0 inrichten en tegelijk de reeds bestaande AFD 1.0 berichten nog steeds verwerken met behulp van de door SIVI ter beschikking gestelde mapping-API.

Bij de migratie naar SIVI AFS kunnen partijen voor de ontwikkeling van eigen services en voor het vastleggen van data binnen de eigen omgeving zelf de keuzes maken. Daarnaast verzenden partijen berichten of bieden partijen services aan op basis van de ‘oude’ SIVI standaarden in een collectieve setting, zoals ADN-berichten, Volmacht Premieberekening en GRS-berichten. SIVI zal het komende jaar in overleg met de sector voor deze deeldomeinen de doelstellingen rond de migratie naar SIVI AFS vaststellen.

SIVI zet actief in op het ondersteunen van vertalingen van en naar AFD 2.0. Naast de nu geïntroduceerde mapping AFD 1.0 AFD 2.0 en de binnenkort te introduceren mapping AFD 2.0 AFD 1.0, heeft SIVI een bredere agenda. Met name om klantmappen, advies- en aanvraagprocessen te faciliteren is het belangrijk dat er een vertaling is tussen data uit andere domeinen en AFD 2.0. Naast de al beschikbare mapping Ockto AFD 2.0 zal SIVI de komende periode o.a. voorzien in: Pensioenregister AFD 2.0, HDN AFD 2.0, VNAB AFD 2.0 en VIA AFD 2.0.

Partijen die gebruik willen maken van de SIVI mapping-API, kunnen dit aanvragen via het aanvraagformulier op de SIVI-website. SIVI hanteert voor het gebruik van de
mapping-API een Fair Use Policy. Voor zeer intensief gebruik zijn aanvullende afspraken nodig. Meer informatie over de mapping-API is te vinden op de SIVI-website en in de meest recente uitgave van het SIVI AFS Magazine.