Tweede SIVI AFS Magazine belicht voortgang in digitalisering

Utrecht, 23 juni 2021

Kennis en standaardisatie instituut SIVI markeert het eerste jaar van de SIVI All Finance Standaard (SIVI AFS) met de tweede uitgave van het SIVI AFS Magazine. Dit magazine toont het belang van SIVI AFS bij de digitalisering en ICT vernieuwing binnen de financiële dienstverlening. Hoewel het magazine in eerste instantie is gericht op de ICT-experts bij alle betrokken organisaties in de keten, wordt zichtbaar hoe SIVI in nauwe samenwerking en interactie met marktpartijen bijdraagt aan een sterk vergrote wendbaarheid en weerbaarheid van de sector als geheel. De jongste uitgave van SIVI AFS Magazine is, samen met een aantal video’s van de makers van het magazine, vanaf vandaag te downloaden op www.sivi.org/SIVI-AFS-Magazine-2/.

Wendbaarheid en weerbaarheid
De financiële dienstverlening heeft te maken met zich snel wijzigende omstandigheden als gevolg van markttransities en veranderend consumentengedrag. Daarom ontwikkelt SIVI voor de sector systematieken van werken en standaarden, begeleidt zij gebruikers bij de implementatie hiervan en zo bij de efficiënte én effectieve digitalisering van hun business. Dit om marktpartijen in staat te stellen wendbaar (sneller, adaptiever) en weerbaar (efficiënter, minder kostbaar) te kunnen inspelen op de veranderende financiële wereld.
Herman Lenferink, Managing Consultant SIVI licht toe: “SIVI sluit met SIVI AFS aan bij de techniek en ontwikkelaar van vandaag. De nauwe samenwerking en interactie met marktpartijen zorgt voor input en feedback die garandeert dat men SIVI AFS sectorbreed kan inzetten. Tevens is hiermee geborgd dat SIVI AFS ook in de toekomst actueel blijft en verder zal optimaliseren.”

SIVI AFS
Na de pre-release in mei 2020 en de formele lancering zes maanden later zijn de eerste projecten met SIVI AFS in uitvoering. Het magazine behandelt deze projecten, laat projectdeelnemers aan het woord en beschrijft feedback en ervaringen. Daarmee is het magazine op dezelfde wijze tot stand gekomen als SIVI AFS zélf: in samenwerking en interactie met ketenpartijen.

SIVI AFS is ontwikkeld voor de gegevensuitwisseling én -opslag van nu én de toekomst. Het ondersteunt digitale financiële dienstverlening op drie niveaus: 1) registreren van gegevens, 2) uitwisselen van gegevens, en 3) ontwikkelen van services (API’s). SIVI AFS ondersteunt hiermee een brede digitaliseringsagenda. Enerzijds het digitaliseren van producttransacties – bijvoorbeeld bij offerte, polis, schade of boeking. Anderzijds het goed vastleggen van data over de klant van de adviseur, waardoor uiteindelijk de adviseur klanten meer op maat en relevanter kan adviseren.

Het magazine
SIVI AFS Magazine is een periodiek digitaal tijdschrift, specifiek gericht op de analisten en ontwikkelaars die SIVI AFS gebruiken. In deze editie veel aandacht voor “omgaan met uitzonderingen”: wat als een verzochte uitbreiding niet binnen de standaard lijkt te passen? Zoals een uniek acceptatiecriterium dat een verzekeraar aan zijn product koppelt. Binnen SIVI AFS is het mogelijk deze uitzonderingen tóch binnen de standaard laten passen. Dit magazine laat zien hoe en illustreert de wendbaarheid van SIVI AFS.

Bijdragen uit de branche zijn er in ruime mate: Thierry van Ekeren legt uit hoe ANVA gebruikmaakt van het SIVI AFS als koppelvlak, Antoine Boot (De Goudse) laat uitgebreid zijn licht schijnen over SIVI AFS en Paul Janssen (Ockto) beantwoordt vijf vragen over de mapping tussen Ockto en het AFD.