Utrecht, 27 september 2023 – Nh1816 Verzekeringen en SIVI hebben een belangrijke volgende stap gezet om te zorgen dat assurantiesoftware van adviseurs de door Nh1816 Verzekeringen toegezonden polisgegevens goed kunnen verwerken. SIVI start nu met de brede uitrol binnen de Provinciale Distributie.

Miljoenen berichten

Adviseurs en serviceproviders ontvangen bij elkaar miljoenen digitale berichten van gevolmachtigden en verzekeraars. Het gaat hier om ADN-boekingsberichten, GRS-documentberichten en transactieberichten. Deze berichten bevatten belangrijke gegevens die de adviseur in zijn dagelijks klantcontact gebruikt.

Geen duidelijke afspraken

Voor alle aanbieders bij elkaar zijn dit meer dan 1.500 verschillende berichten waarvoor softwareleveranciers op dit moment geen duidelijke specificaties ontvangen. Voor de adviseur betekent dit dat polisgegevens uit berichten regelmatig niet óf verkeerd op polisschermen komen. Deze fouten leiden tot extra werk bij de afhandeling van klantvragen en bij het aanbieden van digitale klantmappen. Eindklanten kunnen onvolkomenheden ervaren in de gesprekken met de adviseur of onjuistheden aantreffen in hun digitale klantmap. Dit levert aanbieders onnodige klachten op rond de kwaliteit van de in berichten aangeleverde polisgegevens.

Nh1816 Verzekeringen en SIVI realiseren verbetering

Voor zowel Nh1816 Verzekeringen als de met haar samenwerkende adviseurs is het belangrijk dat op basis van de door Nh1816 Verzekeringen verzonden berichten de juiste registratie van verzekeringen efficiënt en foutloos plaatsvindt. De uitrol van nieuwe berichten was voor Nh1816 Verzekeringen aanleiding om hierover in gesprek te gaan met SIVI. Bij SIVI stond dit onderwerp al even op de wensenlijst. In 2022 zijn Nh1816 Verzekeringen en SIVI gestart met een pilot om de SIVI AFS-definitie standaard in te zetten voor het specificeren van de polisgegevens die een softwareleverancier kan registeren voor een polis op basis van de door de verzekeraar toegezonden berichten. Softwareleveranciers kunnen de specificaties in een AFD-definitie (geautomatiseerd) verwerken en zo zorgen dat de door de verzekeraar toegezonden polisgegevens goed terechtkomen in de polisschermen. De pilot is succesvol afgerond waardoor de polisgegevens uit de Nh1816 Verzekeringen ADN-PMB boekingsberichten goed geregistreerd en getoond worden in de assurantiesoftware van de adviseurs. Dankzij de inzet van AI Automatisering zijn veelbelovende resultaten geboekt. Daarnaast zijn inmiddels ook de softwareleveranciers DIAS en Faster Forward bij de pilot aangehaakt. De adviseurs van Nh1816 Verzekeringen gaan de positieve effecten hiervan terugzien in hun polisschermen.

Brede uitrol

Voor SIVI start nu de brede uitrol van deze werkwijze met AFD-definities in de Provinciale Distributie. Vanaf medio augustus gaat SIVI gericht aanbieders (verzekeraars en serviceproviders) benaderen om aan te haken bij dit initiatief. Hierbij biedt SIVI webinars en trainingen aan. Op de SIVI-website staat de verdere toelichting, handleidingen en overig ondersteunend materiaal. Waar nodig zullen SIVI Consultants individuele ondersteuning leveren.

Peter Mols (Directeur SIVI): “Er gaan dagelijks grote hoeveelheden “beetje tijd” verloren door gebreken bij de verwerking van polisgegevens uit berichten. Met deze nieuwe werkwijze kunnen we dit binnen de keten op een kosteneffectieve manier oplossen. Ons doel is dat alle aanbieders in de Provinciale Distributie hier gebruik van gaan maken en daarmee gaan we voor de adviseur echt het verschil maken. SIVI is Nh1816 Verzekeringen en AI Automatisering zeer erkentelijk voor de vliegende start die zij dit traject gegeven hebben.”

Janwillem Swart (Senior Manager Commercie Nh1816 Verzekeringen): “Voor Nh1816 Verzekeringen is het erg belangrijk dat adviseurs vanuit hun eigen assurantiesoftware goed inzicht hebben in de relevante polisgegevens. Met deze nieuwe werkwijze bereiken we precies dat. Bovendien op een manier die zowel behapbaar is voor ons als verzekeraar als voor de betrokken softwareleveranciers.”

Informatie

Meer informatie is te vinden op https://www.sivi.org/standaarden/afd-definitie-standaard/ of op te vragen via support@sivi.org.