Utrecht, 12 juli 2023 – Toenemend gebruik van volledig geautomatiseerde (onbemenste) toepassingen in de financiële sector, in combinatie met nieuwe (Europese) regelgeving, maken kwaliteitsbewaking van onbemenste toepassingen steeds belangrijker. SIVI heeft met het Platform Onbemenste Toepassingen, waarin een kennisbank en een checklist zijn opgenomen, een tool ontwikkeld voor alle partijen die onbemenste toepassingen ontwikkelen binnen de financiële dienstverlening. Met een brede vertegenwoordiging in de Adviescommissie Kwaliteit Onbemenste Toepassingen toont de sector haar commitment aan dit platform.

Self-assessment

Binnen de financiële dienstverlening maken steeds meer partijen gebruik van volledig geautomatiseerde toepassingen bij de bediening van de eindklant of adviseur. Borging van klantbelang bij de inzet van technologie is een belangrijke verantwoordelijkheid van de sector als geheel. Gebruikers moeten op de kwaliteit van onbemenste toepassingen kunnen vertrouwen. Met Europese regelgeving zoals de AI Act in het vooruitzicht, wordt dit belang
alleen maar groter. Met het online platform rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen binnen de financiële dienstverlening faciliteert SIVI de sector met een instrument voor self-assessment om hier invulling aan te geven.

Peter Mols, directeur SIVI: “De Checklist Onbemenste Toepassingen is door SIVI ontwikkeld in samenspraak met diverse branchepartijen en de Adviescommissie Kwaliteit Onbemenste Toepassingen. De Adviescommissie bestaat op dit moment uit twee leden met een wetenschappelijke achtergrond op IT en juridisch gebied en drie leden uit onze branche. Naast commissievoorzitter Bernardo Walta van de Goudse zijn dat Joost Visser van Universiteit Leiden, Ronald Leenes van Universiteit Tilburg, Maarten Vijfhuize namens de NVGA en nu dus Jack Vos die namens de Stichting Contactgroep Automatisering André van Nieuwenhuijzen opvolgt. Met deze brede vertegenwoordiging onderstreept de branche het belang van het platform voor zowel verzekeraars, serviceproviders als softwareleveranciers.”

Michael Mackaaij, voorzitter Contactgroep Automatisering: “Met 40 deelnemers vertegenwoordigt de Contactgroep Automatisering het overgrote deel van softwareleveranciers binnen de Nederlandse financiële dienstverlening. Met de aansluiting op het platform onbemenste toepassingen van SIVI en de mogelijkheid van self-assessment, zetten we samen een belangrijke stap richting structurele kwaliteitsborging van geautomatiseerde toepassingen binnen de sector.”

Foto: Michael Mackaaij, Jack Vos en Peter Mols.

Informatie

Meer informatie is te vinden op www.sivi.org/platform-kwaliteit-onbemenste-toepassingen/ of op te vragen via checklist-ot@sivi.org.