Utrecht, 24 maart 2021 

Aplaza sluit aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten aan het intermediair te verbeteren. Aplaza neemt de SIVI-certificering voor digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol op in haar dienstverlening.

Het SIVI GRS Protocol maakt het mogelijk om documenten zoals polissen, offertes, brieven en borderellen digitaal te verzenden vanuit verzekeraars en service providers naar intermediairs. Met de groei van het gebruik -inmiddels ruim 9.000.000 berichten per jaar- is er ook zorg rond de kwaliteit van de aangeleverde berichten. Aplaza sluit nu aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten te verbeteren.

Aplaza faciliteert het ophalen voor het grootste deel van deze berichten. Bij berichten die via het Aplaza-platform gaan ondersteunt Aplaza haar klanten actief bij de juiste toepassing van de standaarden en vanaf nu de SIVI-certificering van de berichten.

Peter Mols, Directeur SIVI: “Alleen door het goed toepassen van de standaarden kunnen alle betrokkenen binnen de keten een maximaal effect hebben van de baten. Wij zijn erg blij dat Aplaza de handschoen oppakt en zich actief gaat inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het berichtenverkeer.”

Marco Hendrickx, Directeur Aplaza: “Aplaza werkt al vanaf de oprichting uitsluitend volgens de SIVI-standaarden en hecht groot belang aan consistent gebruik van deze standaarden. De certificeringslag die we nu inzetten, maakt dit concreet en zichtbaar.”