Hechte samenwerking Adfiz, NVGA, Verbond en SIVI rendeert!

Utrecht, 9 oktober 2020 – 10 oktober is de deadline voor het omzetten van Digitale Paspoorten. Met nog 1 dag te gaan is 81% van de Digitale Paspoorten al daadwerkelijk vernieuwd. Veel gebruikers beschikken ook al over eHerkenning.

Peter Mols (directeur): ‘Mede dankzij de indringende communicatie van Adfiz, NVGA en Verbond van Verzekeraars naar hun leden en de enorme inzet aan de kant van Solera/Digidentity zijn we nu op een alleszins redelijk resultaat uitgekomen. Ik ben hun en alle partijen in de markt daarvoor zeer erkentelijk. Nu moeten we het vizier gaan richten op de overgang naar eHerkenning, gelukkig hebben we daarvoor meer tijd!’’

Rond PKI client-certificaten speelt een beveiligingsrisico dat wereldwijd een groot aantal gebruikers treft. Gebruikers van Digitale Paspoorten vernieuwden daarom vanaf 1 september Digitale Paspoorten. Ongeveer 60% heeft hierbij gekozen voor de combinatie van eHerkenning niveau 3 en Digitaal Paspoort.
Begin oktober kwam de bevestiging dat de verzekeringsbranche in ieder geval tot 10 oktober 2020 de tijd kreeg om de huidige Digitale Paspoorten te vernieuwen. Hierna is door Adfiz, NVGA en het Verbond veelvuldig gecommuniceerd, met als resultaat dat op 9 oktober 81% van de Digitale Paspoorten is vernieuwd. Van de resterende 19% zal een groot deel gebruik maken van een eHerkenningsmiddel op niveau 3, een ander deel zal de onbruikbare Paspoorten alsnog moeten vernieuwen. Ook hebben bedrijven een heroverweging gemaakt ten aanzien van het aantal medewerkers dat over authenticatiemiddelen moet beschikken.

Vanaf 11 oktober en de dagen daarna worden de Digitale Paspoorten die niet zijn vernieuwd ingetrokken. Gebruikers ontvangen hiervan geen apart bericht.
Peter Mols (directeur): “Het is een hele klus gebleken, maar met het resultaat van deze gedwongen versnelde migratie verwacht ik dat het effect voor de branche mee zal vallen!”
De aandacht verschuift vanaf medio oktober naar de dienstverleners die eHerkenning implementeren. SIVI komt met een dashboard dat de voortgang inzake gebruik en adoptie van eHerkenning op periodieke basis laat zien.

Lees meer over de migratie naar eHerkenning

    Heb je een vraag over de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning?

    We helpen je graag verder