15 juli 2014

SIVI heeft een overeenkomst met OVAL gesloten. Deze overeenkomst biedt voor leden van OVAL de mogelijkheid om de Verzuimstandaard te gaan gebruiken. SIVI ontwikkelt en beheert deze standaard die digitale gegevensuitwisseling tussen arbodiensten, verzekeraars en HR-systemen mogelijk maakt.

OVAL en SIVI onderschrijven dat het van belang is dat partijen in de branche komen tot een vorm van samenwerking waardoor middel van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling het verzuimproces effectiever en efficiënter kan verlopen. De samenwerking resulteert in een state-of-the-art Verzuimstandaard die partijen in de keten in staat stelt klanten (werkgever, werknemer) het beste te bedienen en kosten te besparen.

De Verzuimstandaard bestaat primair uit een Verzuimwoordenboek. Dit is een woordenboek, waarin gegevenselementen worden gedefinieerd en voorzien van een uniek label. Hierdoor kunnen gegevens die tussen digitale systemen worden uitgewisseld, automatisch worden verwerkt. Van het Verzuimwoordenboek zijn een aantal gestandaardiseerde berichten afgeleid. Dit betreft onder meer een bericht voor het doorgeven van verzuimmeldingen.
OVAL bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit, waaronder arbodiensten.

De Stichting SIVI brengt als onafhankelijk not-for-profit kenniscentrum al 10 jaar verzekeraars, volmachten, intermediairs, leveranciers en andere dienstverleners bij elkaar om standaarden af te spreken voor het identificeren, het vastleggen en delen van gegevens.