Op verzoek van de pensioensector heeft SIVI onderzocht of het zinvol is om de WOKP-Rekeningnummerlijst (voor Waardeoverdracht Klein Pensioen) ook geschikt te maken voor reguliere waardeoverdracht. Lees hieronder de belangrijkste bevindingen.

Centralisatie en verbreding rekeningnummerlijsten

Een WO-Rekeningnummerlijst heeft toegevoegde waarde ter vervanging van de interne lijsten met rekeningnummers zeker als ook de adresgegevens van de uitvoerders daaraan worden toegevoegd. Ook als middel om de kwaliteit van het werk van servicepartijen als mijnwaardeoverdracht.nl te borgen is de uitbreiding nuttig. De WO-Rekeningnummerlijst, al dan niet geïntegreerd in de WOKP-Rekeningnummerlijst, maakt het mogelijk dat pensioenuitvoerders gebruik maken een centraal onderhouden lijst waardoor het beheer op eigen interne lijsten kan komen te vervallen. Het overzicht bespaart ook werk bij waardeoverdrachten waarbij de adresgegevens van de ontvangende uitvoerder onbekend zijn.

Controle doeleinden

Als het gaat om controle doeleinden dan kan de lijst dienstdoen als een extra slot op de deur. Niet alle partijen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van dit instrument voor controledoeleinden. Naam-nummercontrole in combinatie met het gebruik van eigen interne lijsten met waardeoverdrachtrekeningnummers kunnen voldoende zijn te meer daar de te gebruiken rekeningnummers ook in de correspondentie tussen pensioenuitvoerders over de waardeoverdrachten worden benoemd.

Verspreiding

Voor de verspreiding van de lijst gaan we uit van de werkwijze zoals die nu geldt voor WOKP. Op maandbasis wordt een nieuwe versie ter beschikking gesteld. Die pensioenuitvoerders kunnen downloaden. Op basis van de ervaringen met de WOKP-Rekeningnummerlijst is dat voldoende actueel. Een vraagstuk is dan nog wel hoe externe servicepartijen zoals mijnwaardeoverdracht.nl toegang krijgen tot de lijst.

Vanuit privacy perspectief geen bezwaren

Het uitwisselen van rekeningnummers tussen uitvoerders is een feitelijk een overeenkomst waarin partijen overeenkomen bepaalde uitwisselingsgegevens te delen. Die gegevens worden ook nu al gedeeld maar dan per individuele waardeoverdracht. Er worden in het geheel geen deelnemergegevens gedeeld. Vanuit het oogpunt van privacy bestaan dan ook geen bezwaren. Externe service partijen vallen onder de overeenkomst als zij werken voor een of meer pensioenuitvoerders.

Conclusie

Een WO-Rekeningnummerlijst met adresgegevens heeft waarde ter vervanging van en als aanvulling (adressen pensioenuitvoerders) op intern beheerde lijsten. De lijst kan nuttig zijn als extra controlemechanisme maar de huidige controles (naam-IBAN-controle / check eerder gebruikte IBAN / IBAN in correspondentie) geven al veel zekerheid.
De lijst kan maandelijks worden gedownload door pensioenuitvoerders en externe servicepartijen, die toegang kunnen krijgen als ze voor een of meer pensioenuitvoerders werken. De kosten van het beheer rond de Rekeningnummerlijst zullen toenemen.

Vervolg

Het vervolg is het opstellen van een implementatievoorstel. Dit verwachten we in Q1-2024 op te leveren.

    Heb je een vraag over het werkgebied pensioen?

    We helpen je graag verder