Nieuwe versie SIVI AFS Handboek nu live

De doorontwikkeling van SIVI AFS op basis van de inmiddels ruim 30 actieve en doorlopen projecten is de aanleiding voor een nieuwe versie van het SIVI AFS Handboek. Niet alleen op basis van de feedback van gebruikers, maar ook door nieuwe en verbeterde inzichten vanuit SIVI zelf. Deze feedback en inzichten hebben wij verwerkt in de nieuwe versie van het handboek, dat zojuist is verschenen.

De nieuwe versie van het SIVI AFS handboek kent twee grote aanpassingen

De meest opvallende wijzigingen in het SIVI AFS Handboek zijn te vinden in de functies van het API-raamwerk. Feedback en ervaringen in de verschillende projecten waren aanleiding de structuur van het API-raamwerk bij te stellen.

De nieuwe opzet van het API-raamwerk heeft grote voordelen in het gebruik. Zo is het API-raamwerk door de aansluiting van de functies op de AFD-structuren consistenter en flexibeler geworden. Het is nu mogelijk het API-raamwerk consistent en consequent toe te passen in het hele financiële domein.

Ook de opbouw van endpoints binnen het API-raamwerk is nu logischer dan voorheen. Zo heeft iedere functie variant nu zijn eigen unieke endpoint. Door deze aanpassingen zijn sommige endpoints gewijzigd. Wij hebben een tabel opgenomen in het handboek om de oude endpoints te mappen met de nieuwe endpoints die functioneel dezelfde betekenis hebben.

We hebben domeinspecifieke functies en technische functies ondergebracht in aparte hoofdstukken. Ook de beschrijvingen van de functies zelf zijn aangepast.

De tweede grote wijziging zijn de vele verbeteringen in de uitleg van de verschillende onderdelen en bouwstenen van SIVI AFS: entiteiten, attributen, structuren, API-functies en de relatie hiertussen. Het hoofddoel van deze wijzigingen is zowel het begrip als het gebruik van SIVI AFS intuïtiever te maken voor analisten en ontwikkelaars.

Het vervolg

Met de nieuwe versie van het handboek willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het gebruik van SIVI AFS. Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel bestaande SIVI-documentatie die wij in het handboek gaan verwerken. Daarnaast zullen wij de komende twee jaar een deel van de SIVI-protocollen migreren naar SIVI AFS en uiteindelijk een plek in het handboek geven. Verder blijven wij het handboek voortdurend verbeteren op basis van feedback. Wij staan daarom altijd open voor suggesties (mailto: robert.akkerman@sivi.org).

    Houd mij op de hoogte

    Word op de hoogte gehouden over SIVI AFS-updates en ontvang twee keer per jaar het SIVI AFS Magazine

      Heb je een vraag over SIVI AFS?

      We helpen je graag verder. Ook als je een keer met ons wilt sparren of meer meer toelichting wilt, maken we graag een (online) afspraak hiervoor. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!