SIVI is de hoeder van de brancheafspraken en standaarden met betrekking tot B2B authenticatie in de verzekeringsmarkt. Het Digitaal Paspoort is in dit verband al twintig jaar de branchestandaard. Single Sign-on bij extranetten van verzekeraars en serviceproviders is de belangrijkste reden voor de brede spreiding van het gebruik van het Digitaal Paspoort.

Het Digitaal Paspoort kent echter ook grote nadelen en beperkingen. Dienstverleners en gebruikers in de verzekeringsbranche die het Digitaal Paspoort toepassen en gebruiken, hebben daarom tot en met december 2020 de tijd om over te stappen op eHerkenning.
eHerkenning is een afsprakenstelsel met meerdere aanbieders van diensten. eHerkenning is de facto de standaard voor zakelijke authenticatie in heel Nederland, ook buiten de verzekeringsbranche. Vooral voor gebruikers is dit een groot voordeel: zij zullen veelal sowieso een eHerkenningsmiddel moeten aanschaffen om gebruik te maken van diensten van de Belastingdienst, UWV en alle andere overheidsinstellingen.

SIVI legt momenteel de laatste hand aan een communicatieplan voor de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning. Tijdens de migratieperiode hebben zowel gebruikers (onder andere intermediairs) als online dienstverleners (bijvoorbeeld verzekeraars) de mogelijkheid gebruik te maken van proposities die de overgang meer laagdrempelig maken. Deze worden aangeboden door Digidentity en zijn met SIVI afgesproken. Eind juli wordt hiertoe een raamcontract getekend door Digidentity en SIVI.

Heeft u een vraag over de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning?

We helpen u graag verder