21 december 2017

Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag samen met kenniscentrum SIVI en ICT-bedrijf Solera Nederland een Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie getekend. In dit memorandum zijn de kaders voor toekomstige samenwerking op het gebied van digitaal zakendoen vastgelegd. Met het memorandum wil de verzekeringssector volgens Leo de Boer, directeur van het Verbond, zelf de regie houden op data.