Meldingen Berichtenverkeer

Via het online meldformulier om fouten te melden bij GRS en ADN berichtenverkeer ontvangen wij veel inbreng van adviseurs over de kwaliteit van het digitale berichtenverkeer.

Met dank aan een oplettende adviseur en verzekeraar ontdekten we dat er geen duidelijke codering voor een bijlage “Formulier jaarlijkse check” was. Het gaat hier om het opvragen van actuele gegevens m.b.v. een formulier dat door of namens de klant ingevuld moet worden. Bij zo’n formulier zit vaak ook een begeleidende brief in het bericht. Op basis van het ingevulde formulier kan een vervolgactie/mutatie (bijvoorbeeld een naverrekening of actualisatie) worden ingezet door de verzekeraar.

Wat is het probleem?

SIVI signaleert dat dergelijke formulieren bijvoorbeeld worden aangeboden met de bijlagecodering: “Naverrekening”. Dat geeft problemen bij het overnemen van berichten in het archief en workflow van adviseurs. Want een naverrekening is niet alleen een ander document het vraagt ook een andere follow-up bij de adviseur.

Wat is gewijzigd?

Voor berichten over het opvragen van actuele gegevens zijn nu de volgende codes beschikbaar in de codelijst Soort bijlage (ADNBYL):

Code Omschrijving van de code Definitie  / Gebruik
67 Brief jaarlijkse check Brief waarin klant verzocht wordt om aan te geven of de gegevens nog actueel zijn/welke gegevens gewijzigd zijn.

Verzoek tot actualiseren: bestaande gegevens in de bijlage te controleren en nieuwe situatie weer geven.

H3 Formulier jaarlijkse check Bijlage bij brief jaarlijkse check. Bevat actuele en te wijzigen gegevens.

Overzicht te actualiseren gegevens. Overzicht tonen van de huidige gegevens en gevraagde gegevens.

Voor dit proces ligt dan de Procescode (ADNPRO) = 00009 (Contractbeheer) het meest voor de hand en voor de daaruitvolgende naverrekeningen adviseren wij dan code 00002 (Aanvraag/mutatie) te gebruiken.

    Heb je een vraag over het Dashboard meldingen berichtenverkeer?

    We helpen je graag verder