IRMA blijkt mogelijk zeer bruikbaar voor online inloggen in de verzekeringssector in het perspectief van het gegeven dat:

• IRMA positief ontvangen is;
• IRMA lage kosten met zich mee lijkt te brengen;
• IRMA voldoet aan Privacy By Design;
• Voor IRMA open source beschikbaar is.

SIVI start een onderzoek naar de mogelijke waarde van IRMA voor de verzekeringssector. Onderdeel van het onderzoek is een risicoanalyse waarbij onder meer wordt gekeken naar de continuïteit van IRMA, de beveiliging, kwetsbaarheden en de governance.

    Heb je een vraag over authenticatie?

    We helpen je graag verder