18 december 2019

IRMA staat volop in de schijnwerpers. Het aantal partijen dat met IRMA experimenteert in het publieke en private domein is legio. Het regent Kamervragen over IRMA. SIVI publiceert daarom vandaag een onderzoek naar de mogelijke waarde van IRMA voor de pensioen- en verzekeringssector.

IRMA is een steeds populairder wordende mobiele applicatie voor het uitwisselen van persoonsgegevens op een privacy- en gebruikersvriendelijke manier. IRMA is vooral interessant geworden nu gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid via IRMA en met toestemming van de consument kunnen worden doorgegeven naar dienstverleners.

Aan SIVI is gevraagd om namens de pensioen- en verzekeringssector uit te zoeken of en op welke manier de sector gebruik kan maken van IRMA voor haar dienstverlening. Om het genoemde doel te bereiken, is in de gevolgde aanpak het accent gelegd op het in kaart brengen wat IRMA precies is en hoe het werkt, het uitwerken van een aantal sectorspecifieke use cases voor het gebruik van IRMA en een detailanalyse van de kansen en uitdagingen van IRMA voor de sector. Uiteraard werd ook gesproken met IRMA-architect Bart Jacobs. InnoValor voerde een groot deel van het onderzoek uit.

De conclusie is dat IRMA een geschikte oplossing is voor het verkrijgen van regie op de eigen persoonlijke gegevens van een gebruiker. De echte meerwaarde van IRMA hangt af van de uitgevers die gekoppeld zijn; met de Basis Registratie Personen heeft IRMA er een aan boord die uniek en strategisch zeer waardevol is. Hierdoor is voor IRMA een bepaald momentum ontstaan dat de impasse rondom dit soort oplossingen lijkt te doorbreken, en is IRMA interessant voor de sector. Zo kan IRMA gebruikt worden voor online authenticatie, het richting levensverzekeraars aantonen dat je nog leeft en het online versneld invullen van formulieren.

Peter Mols (directeur SIVI) stelt vol overtuiging: “Een mogelijke manier om vanuit de sector meer zekerheid en controle te krijgen over IRMA is een serieuze pilot te initiëren met een significant aantal echte gebruikers (bijvoorbeeld 10.000) rondom een toepassing waar BRP-gegevens een duidelijke meerwaarde hebben. Alleen dan worden gebruikersvriendelijkheid, vertrouwen, technische werkzaamheid, security en schaalbaarheid getest op een manier die verder gaat dan tot nu toe gebeurt.”

    Heb je een vraag?

    We helpen je graag verder