Goede uitwisseling van data kan ervoor zorgen dat processen vloeiend verlopen. Om efficiënt gebruik te maken van de aanwezige kennis op het gebied van data-uitwisseling bouwden SIVI en CGA samen de Kennisbank Data Exchange. Michael Mackaaij, voorzitter van CGA (de Stichting Contactgroep Automatisering), en SIVI-directeur Peter Mols, leggen uit waarom die Kennisbank zo belangrijk is. “De ontwikkeling van branchebrede afspraken op het gebied van data-uitwisseling is cruciaal voor een efficiënte samenwerking in de keten!”

Download de PDF-versie van het volledige interview uit GA Magazine van december 2024 hiernaast (in mobiele versie hieronder) onder ‘Download’.