Wegens grote interesse organiseert SIVI op donderdag 20 juni 2019 om 14:00 uur nogmaals de informatiesessie over Verzuimstandaarden (de sessie van 23 mei is volledig volgeboekt). 

SIVI ontwikkelt en beheert krachtige ondersteuningsmiddelen ten behoeve van de samenwerking en procescommunicatie binnen de gehele verzuimketen, ofwel tussen werkgever/werknemer, arbodienst en verzekeraar. Door veilige en efficiënte uitwisseling van gegevens worden processen geoptimaliseerd en vooral werkgevers ontzorgd. Daarnaast is sprake van gestandaardiseerd elektronisch dataverkeer, wat tijd en geld bespaart. Tevens is minder sprake van fouten ten gevolge van uiteenlopende definities en interpretaties van gegevens. De standaarden stellen ketenschakels in staat AVG-proof data uit te wisselen.

Op donderdag 23 mei en 20 juni organiseert SIVI een informatiesessie over de verzuimstandaarden:
Verzuimstandaard Werkgevers ↔ Arbodiensten (Bestaand, 1 juli nieuwe release)
Verzuimstandaard Werkgevers ↔ Verzekeraars (Nieuw)
Verzuimstandaard Arbodiensten ↔ Verzekeraars (Nieuw)

Deze informatiesessies zijn bedoeld voor geïnteresseerden in de verzuimstandaarden bij verzekeraars, arbodiensten en leveranciers van verzuim- en hr-software. Tijdens de sessies is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Het programma

13:30-14:00

14:00-16:00

Ontvangst

Verzuimstandaarden

De sessies worden verzorgd door Managing Consultant Gerhard Gerritsen en Consultant Jeroen Hartogensis.

Aanmelden SIVI Sessie Verzuimstandaarden

Ja, ik kom graag naar de SIVI Sessie op donderdag 20 juni 2019 in Utrecht (de sessie voor 23 mei is inmiddels vol).