De Stichting Financieel Paspoort zoekt een professionele, neutrale partij die een voor haar belangrijke standaard in beheer neemt en verder ontwikkelt. Het SIVI-bestuur ging eind juni akkoord met het in beheer nemen van de GPF-standaard die de Stichting Financieel Paspoort ontwikkelde in 2018. 

De Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF) is een horizontale standaard (over sectoren heen) met waar mogelijk verwijzingen naar bestaande standaarden uit het werkveld. Hierbij staat de consument centraal. De standaard vormt een hulpmiddel voor partijen die financiële gegevens vragen aan een consument en daarbij duidelijk willen maken welk antwoord uit welke bron zij bij welke vraag verwachten. De standaard GPF zorgt voor herkenning van uitgewisselde gegevens en maakt de geautomatiseerde verwerking hiervan mogelijk. De standaard GPF verbindt en helpt structuur aan te brengen bij persoonlijke financiën.

De GPF-standaard biedt onder meer toegevoegde waarde in de context van:
Het laten uitvoeren van een Financiële APK tot het laten opstellen van een Persoonlijk Financieel Plan.
Het advies dat een consument inwint bij overweging aanschaf van een hypotheek of individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het advies dat een consument inwint bij het bepalen van gevolgen van het aanschaffen van een huis; trouwen; in verwachting zijn; overlijden; pensioen.
De toegevoegde waarde ligt vooral in het laagdrempelig onder regie van de consument verzamelen van digitale gegevens over zijn/haar financiële situatie. Hierdoor worden onder andere financiële adviesprocessen versneld en doelmatiger.

De ontwikkeling en het beheer van de GPF-standaard worden door SIVI op een open, onafhankelijke, toegankelijke, transparante, zorgvuldige en duurzame wijze ingericht. De documentatie komt voor eenieder drempelvrij beschikbaar.

    Heb je een vraag?

    We helpen je graag verder!