Utrecht – 9 december 2020

Na de pre-release in mei brengt SIVI vandaag de eerste officiële release naar buiten van de ‘SIVI All Finance Standaard’, kortweg SIVI AFS. Ontwikkeld voor moderne, efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling én -opslag. Om de introductie van release 1 kracht bij te zetten, lanceert SIVI tegelijkertijd het SIVI AFS Magazine: een periodiek digitaal tijdschrift, specifiek gericht op de analist en ontwikkelaar die SIVI AFS gebruiken.

De introductie van release 1 van SIVI AFS is een belangrijke stap in de verdere digitalisering van onze industrie. SIVI AFS is de basis voor een digitaal ecosysteem binnen de financiële dienstverlening. Klanten moeten een goede bediening kunnen krijgen binnen de verschillende distributievormen. De toegang tot data en de uitwisseling van data moet zo eenvoudig mogelijk kunnen plaatsvinden. Partijen moeten digitaal kunnen samenwerken met ruimte voor individuele verschillen. Om dit te realiseren brengt SIVI met de introductie van SIVI AFS de SIVI-standaarden in het huidige ICT-tijdvak, met onder meer:

 • Ondersteuning van nieuwe processen (als Beurs) en producten (als Broodfondsen).
 • Het opheffen van modelleerbeperkingen uit AFD 1.0.
 • Aandacht voor zowel het uitwisselen als het vastleggen van data.
 • Beantwoording van de vraag naar ondersteuning van REST en JSON.

Bij de ontwikkeling van SIVI AFS is de daadwerkelijke gebruiker als uitgangspunt genomen. Dit heeft onder andere geleid tot een beter toegankelijk AFD-model en uitgeschreven attribuutnamen. Naast het online handboek zijn er online tools beschikbaar om efficiënt met SIVI AFS te werken.

Het nieuwe SIVI AFS Magazine is hier een ander voorbeeld van. Een digitaal magazine voor analisten en ontwikkelaars gericht op het dagelijkse gebruik van SIVI AFS met concrete details en nieuwe zaken. Het magazine zal drie keer per jaar verschijnen. Nummer 1 van het SIVI AFS Magazine staat onder meer stil bij het gebruik van AFD-structuren als brug tussen het vernieuwde AFD en het SIVI AFS API-raamwerk. Verder komen twee gebruikers van het eerste uur aan het woord. Wouter Verspaget, business/it-architect, beantwoord zes vragen over hoe Achmea gebruikmaakt van de AFD 2.0-catalogus voor inkomensverzekeringen. Rick Mulderij van My TP vertelt over het gebruik van de door SIVI ontwikkelde initiateProcess-functie binnen het SIVI AFS API-raamwerk.

De eerste druk van het magazine is hiernaast te downloaden (zie kader ‘Downloads’).

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen rond SIVI AFS?

 1. Via de reguliere SIVI Nieuwsbrief delen wij de belangrijkste mijlpalen rond SIVI AFS.
 2. Via de SIVI AFS-updates blijf je in detail op de hoogte van alle ontwikkelingen rond SIVI AFS zoals de uitbreidingen van het AFD of het API-raamwerk en het verschijnen van nieuwe publicaties rond referentie architecturen.
  Ontvangers van deze updates ontvangen drie keer per jaar tevens het SIVI AFS magazine waarin in wij in detail stilstaan bij het toepassen van SIVI AFS en gebruikers aan het woord laten.

Je kunt je via het formulier hiernaast (‘Houd mij op de hoogte’) abonneren op de SIVI AFS-updates en het SIVI AFS Magazine.

  Houd mij op de hoogte

  Word op de hoogte gehouden over SIVI AFS-updates en ontvang twee keer per jaar het SIVI AFS Magazine