Pensioenfondsen/pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars werken samen in meerdere projecten. Voor een aantal nieuwe projecten zoekt SIVI nog projectdeelnemers van pensioenverzekeraars. Deelnemen aan een project betekent vooral meedenken, terugkoppeling geven en regulier deelnemen aan overleg. Dit kost hoogstens een halve dag per maand. Kandidaten kunnen zich melden bij gerhard.gerritsen@sivi.org.
Een korte profielschets staat hierna. We beschrijven tevens kort de projecten.

Geschikte kandidaten zijn werkzaam op het snijvlak tussen business en ICT en hebben:

  • Ervaring met de inzet van ICT binnen bedrijfsprocessen;
  • Organisatie-breed inzicht in en overzicht over gehanteerde werkwijzen en procedures;
  • Ervaring met analyse van en inhoudelijk inzicht in bedrijfsprocessen en koppelvlakken tussen processen en organisaties in de pensioensector;
  • Begrip voor de rol van informatietechnologie binnen de pensioensector en interesse om continu op zoek te gaan naar de nieuwste kennis en ontwikkelingen op dit gebied.

Daarnaast is de persoon bereid om samen te werken en kennis te delen.

Onderzoek Ondertekenen Documenten
Onderzoek naar welke toepassingen en implementaties van Digitaal Ondertekenen er bestaan binnen de pensioensector. Uiteindelijk resulteert dit in aanbevelingen voor mogelijke optimalisatie en uniformering vanuit het perspectief van deelnemer, werkgever en pensioenfonds/uitvoeringsorganisatie.

Onderzoek Standaard Voor Datauitwisseling met Vermogensbeheer
Als uit onderzoek blijkt dat sprake is van een gemeenschappelijke informatiebehoefte rondom de ontwikkeling van belegd vermogen, dan wordt een uniform format ontwikkeld voor periodieke uitwisseling van gegevens met vermogensbeheerders ten aanzien van (het verloop van) kapitalen ten behoeve van de solidaire premieregeling c.q. de flexibele premieregeling. Dit onderzoek is relevant in perspectief van de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Verkennen Kansen AI
Dit onderzoek geeft overzicht van en inzicht in de kansen van AI voor de pensioensector en beschrijft de randvoorwaarden aan de toepassing. Het accent ligt hierbij op kennisdeling ten aanzien van niet-concurrentiële toepassingen.

    Heb je een vraag over het gezamenlijke pensioendomein?

    We helpen je graag verder