Peter Mols in AM | 12 december 2023

In 2017 deed een vogelaar een opvallende ontdekking in de wetlands van Turkije. Anatolische waterbuffels hadden tientallen bijzondere lifters in hun vacht; kikkers. Tot wel 27 exemplaren per buffel. Nader onderzoek wees uit dat het voordeel tweeledig is. De buffels dienen als buffet en warmtebron voor de kikkers, de kikkers ontdoen de buffels van lastige parasieten en prikkerige insecten.

De EU telt op dit moment 27 lidstaten. Rondom 2027 wordt FIDA (Financial Data Act) van toepassing. In onze wereld: Open Insurance. De doelstelling is duidelijk. Consumenten moeten controle krijgen en behouden over hun financiële data en moeten kunnen profiteren van open, eerlijke en veilige datagedreven innovaties in de financiële sector. Mooi!
Het FIDA-voorstel verplicht het openstellen van meerdere type financiële data – over hypotheken, leningen, beleggingen, schadeverzekeringen en pensioenrechten – en raakt daarmee veel verschillende financiële instellingen (waaronder banken, beleggingsbedrijven, verzekeraars en pensioenuitvoerders). Dat roept de vraag op of het mogelijk is over sectoren heen te gaan acteren. Of dat mogelijk blijkt, weet ik niet.

Incompleet overzicht zonder overheid en levenmarkt

Ik lees helaas geen rol voor de overheid zelf, wat bijzonder is gegeven de berg van financiële data waarop zij zelf zit. Ook medische verzekeringen en levensverzekeringen zijn uitgesloten. De klant deelt dus straks een incompleet financieel overzicht. Maar goed, dit terzijde.

PSD2 het lichtend voorbeeld?

Gelukkig hebben we al goede ervaringen met PSD2! Wat hebben we daarvan geleerd? Nou, in ieder geval dat het miljarden heeft gekost en 2,5 jaar heeft geduurd. En dan nu de prijsvraag: Noem twee killer apps die het gevolg zijn van PSD2? Ik proef een lichte aarzeling, in ieder geval bij mezelf… Let wel, ik blijf groot voorstander van data delen en ‘de klant centraal’!

Onderdeel van FIDA is dat er afsprakenstelsels moeten komen. In het FIDA-afsprakenstelsel zul je op tal van terreinen afspraken moeten maken, onder andere over: de governance, autorisatie en authenticatie, het consent mechanisme, data-uitwisseling, data-beveiliging, de berichten en data standaarden. Nog los van een breed spectrum van operationele en juridische afspraken.

“Als we kijken naar alle attributen die van belang zijn bij het afsluiten van polissen, dan hebben we het over 15.000 attributen uit SIVI AFS (de All Finance Standaard). Pfoe, dat is best veel.”

Welke data ontsluiten we?

Laten we eens wat verder kijken. Allereerst is het van groot belang te bepalen om welke gegevens het hier zal gaan en hoe die te ontsluiten? En bovendien moet datadelen toegevoegde waarde genereren. Als we kijken naar alle attributen die van belang zijn bij het afsluiten van polissen, dan hebben we het over 15.000 attributen uit SIVI AFS (de All Finance Standaard). Pfoe, dat is best veel. Een subset dus? Wordt het dan iets als de set van: ’Mijn verzekeringen op een rij’? Geen idee.

Als ik het goed heb begrepen is er in binnen FIDA ruimte om lokale standaarden te gebruiken. Dat is fijn, de SIVI-standaarden liggen immers voor de hand. Daarmee voorkomen we overigens ook een majeure kapitaalvernietiging! Daarnaast beheert SIVI al diverse afsprakenstelsels, dus ervaring binnen onze sector is in ieder geval geborgd! Voor de ontsluiting van data kunnen we op API’s vertrouwen, verder beschikken we over tooling waardoor subsets van productdata makkelijk te identificeren zijn, en zijn er SIVI-protocollen om gegevens uit te wisselen.

Als we Europa als buffel zien, en de kikkers als de aanwezige standaarden, kennis en ervaring, dan wordt de uitdaging wellicht iets minder groot.