Het geactualiseerde dashboard laat zien dat 60% van de door adviseurs gedane meldingen betrekking hebben op de problematische verwerking van documentberichten (polisdocumenten, borderellen en andere documenten). Binnen deze groep meldingen is te zien dat ruim de helft van de meldingen het gevolg is van foutieve specificaties van aangeleverde documenten. Bijvoorbeeld een premiefactuur die met de omschrijving ‘polis’ wordt aangeleverd. Of prolongatiestukken die als mutatiedocumenten worden verzonden. Ook het ontbreken van de juiste procescode komt met enige regelmaat voor.

Deze fouten zorgen aan de adviseurskant voor problemen als het gaat om de automatische verwerking van de documenten. Steeds meer adviseurs richten workflows in binnen hun administratiepakket. Deze workflows stellen hen in staat om – bijvoorbeeld op basis van aangeleverde documentsoorten en/of procescodes – bepaalde handelingen geautomatiseerd uit te voeren. Een foutieve code bij de verzending levert dan problemen op bij de automatische verwerking van de documenten door adviseurs.

Ten aanzien van de verdeling van de status van meldingen per aanbieder is te constateren dat er een lichte stijging waarneembaar is van het aantal aanbieders waarover meldingen zijn ontvangen. Verheugend is te zien dat de meeste partijen ingediende meldingen inmiddels voortvarend oppakken.
Download hiernaast het geactualiseerde dashboard.