Utrecht, 1 juli 2020

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar een nieuw en veilig inlogmiddel: eHerkenning. In de komende periode communiceren alle genoemde organisaties met elkaar afgestemde boodschappen naar hun achterban. Hierbij wordt verwezen naar een gezamenlijk ontwikkelde centrale informatiepagina: www.sivi.org/eherkenning.

Het Digitaal Paspoort is meer dan twintig jaar de branchestandaard voor inloggen in de verzekeringssector geweest. Om veiligheidsredenen vervalt het Digitaal Paspoort eind 2021. Online dienstverleners (zoals verzekeraars en serviceproviders) en gebruikers (zoals financieel adviseurs) van het Digitaal Paspoort kunnen tot en met december 2021 overstappen naar een nieuw inlogmiddel: eHerkenning.

Helder stappenplan
De centrale informatiepagina bevat een stappenplan voor gebruikers en een stappenplan voor online dienstverleners. Ook staat op de pagina een overzicht van meest gestelde vragen en worden de belangrijkste begrippen toegelicht. Bij de informatiepagina ligt het accent op het waarom en wanneer van de migratie. Over het hoe en wat worden dienstverleners en gebruikers geïnformeerd via hun leveranciers.

eHerkenning standaard voor B2B-authenticatie
eHerkenning is dé Nederlandse standaard voor B2B-authenticatie, ook buiten de verzekeringssector. Inmiddels is de eerste verzekeraar live met eHerkenning. Bij a.s.r. loggen sinds eind juni meer dan 200 kantoren met eHerkenning in op het adviseursportaal Cockpit.

Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars)
‘’Veilig digitaal zakendoen is uitermate belangrijk, daarom roep ik alle verzekeraars op om eHerkenning te implementeren, het liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk volgend jaar”

Enno Wiertsema (Adfiz)
‘’Loyaliteit aan de keten en veilig inloggen vraagt om eHerkenning. Mijn leden willen graag met één veilig middel overal kunnen inloggen.’’

Ron Gardenier (NVGA)
‘’Wij gaan eHerkenning als moderne vorm van authenticatie uitdragen naar en aanmoedigen onder onze leden. We ervaren hier mooie samenwerking’’.

Peter Mols (SIVI)
‘’De samenwerking resulteert in communicatie vanuit de brancheorganisaties die bij elkaar optelt’’.

Kees Tuijnman (a.s.r.)
‘’Implementatie van eHerkenning was voor ons geen rocket science en het gebruik is kort na de lancering in Cockpit verrassend hoog’’