Peter Mols in AM | 12 oktober 2023

Zonder mandaat toch resultaat. Eén op de vijf jongeren maakt zich zorgen over het klimaat. Klimaatstress! Demonstranten bezetten dagelijks de A12. Terugkerende acties om invloed uit te oefenen vanwege de zorgen over het klimaat. Zonder welke actie dan ook goed of af te keuren, ook ik maak me grote zorgen over het klimaat. Eerder dit jaar presenteerde het IPCC haar zevende klimaatrapport, zeer lezenswaardig. Een must voor de huidige bestuurders van de BV Nederland, gegeven de verantwoordelijkheid die opgetekend is in de eind 2022 geactualiseerde Corporate Governance Code.

Van een heel andere orde, ook lezenswaardig en nog steeds actueel en relevant: de Ketenintegratie Monitor Schade. Een van de hoofdconclusies daaruit is dat de kosten voor het beheren van een provinciale portefeuille hoog zijn. Dat er onvoldoende is geïnvesteerd om de efficiency in de distributie en het beheer van provinciale producten te verbeteren. Dit gegeven leidde niet tot demonstraties. Wel tot actie.

“Denk nu niet dat de SIVI-consultants Valentino’s of Mata Hari’s zijn; over de as van de inhoud moeten we het lontje van de beweging aansteken”

 

SIVI moet verleiden

Ik geloof in kraaltjes rijgen. Stap voor stap op weg naar het gewenste resultaat. We kunnen als SIVI niets opleggen, wel de marktstandaarden bepalen. Alle spelers in de keten zijn vervolgens zelf aan zet om die standaarden op de juiste wijze te implementeren. SIVI moet dus verleiden. Denk nu niet dat de SIVI-consultants Valentino’s of Mata Hari’s zijn; over de as van de inhoud moeten we het lontje van de beweging aansteken.

En wat is het dan fijn dat een club als Nh1816 bij je aanklopt. Samen onderzochten we hoe bij de introductie van Nh1816’s nieuwe berichten voor de adviseur, de polisgegevens goed in het assurantiepakket kunnen worden getoond. Dat blijkt geen sinecure. Regelmatig tonen de polisschermen na verwerking van de huidige berichten foutieve gegevens of ontbreken er gegevens; erg vervelend bij de cruciale klantcontacten!

Een majeure stap

De oplossing ligt voor het oprapen. Om welke gegevens het gaat staat immers al in de berichten die verzekeraars en serviceproviders versturen. Als zij nu aan de softwareleveranciers per product een AFD-definitie Registratie Polis (een specificatie van de gegevens uit de berichten) aanleveren, zorgen we er samen voor dat alle klantmappen volledig en foutloos zijn. Een majeure stap! ‘Maar we hebben het al zo druk.’ Dat klopt. ‘En de agenda’s zijn overvol.’ Dat weet iedereen. Toch kost het aanleveren van een AFD-definitie voor een provinciaal product gemiddeld maar zo’n 3 uur. En is dit traject onvergelijkbaar met de inspanningen voor de Uniforme Inrichting Volmachtketen…

Het lont brandt

SIVI-consultants zullen voor dit doel de A12 niet bezetten. Niet nodig ook. Nh1816 heeft samen met AI-automatisering de eerste stap gezet en daar blijft het zeker niet bij. Daarover binnenkort meer! Kijk, het lontje brandt, als een olievlek zullen de AFD-definities voor Registratie Polis worden verspreid. Een olievlek in de goede zin van het woord. Zonder mandaat kunnen aansprekende resultaten worden geboekt, dat heeft de geschiedenis al vaak genoeg laten zien en dat zal ook in de toekomst blijken. Iedere AFD-definitie Registratie Polis maakt de keten sterker. En daar helpen we graag bij…